Stomatološka protetika

Stomatološka protetika bavi se rehabilitacijom funkcije žvakanja i estetike te nadoknađuje razorene i izgubljene zube pri parcijalnoj i totalnoj bezubosti. To se postiže protetskim nadoknadama kao što su nadogradnja zuba, krunice, mostovi, parcijalne i totalne proteze (akrilatne i metalne) i dr.

Zahvaljujući novim tehnologijama izrade protetskih nadoknada danas postoji široka paleta materijala i načina izrade, koje ne samo da zadovoljavaju funkciju izgubljenih zuba nego u potpunosti zadovoljavaju i estetsku funkciju za lepši osmeh i jače samopouzdanje.

Pre

Prosthetics Before

Posle

Prosthetics After

Pre

Prosthetics Before

Pre

Prosthetics After