Doktor Nadica Vučić i njen stručni tim je u periodu od 12. do 15. aprila 2018. godine bio u poseti 15. sajmu stomatološke opreme i materijala koji se održavao u Istanbulu.