Porodični stomatolog

Kao što postoji porodični lekar opšte medicine, tako i u stomatološkoj ordinaciji Dr Nadice Vučić nastojimo biti porodični stomatolog, odnosno brinuti o zdravlju zuba svih članova porodice. Česti su slučajevi da su tri generacije neke porodice naši pacijenti, a imamo primere i sa više.

Bilo da se radi o pregledu mlečnih zuba, zalivanju fisura, saniranju mlečnih i stalnih zuba kod dece i odraslih, zatim nadoknadi zuba kad nedostaje jedan ili više (protetska sanacija) kod roditelja ili pak celokupna rehabilitacija kod najstarijih članova porodice. U takvim i sličnim slučajevima pozivamo Vas da nam se obratite kako bi smo rešili vaše probleme.

Poseta stomatologu deteta zajedno sa roditeljima pri kojoj stomatolog sanira najpre roditelja a zatim dete, dobar je način da dete savlada strah od stomatologa.

Family Dentist