Oralna hirurgija

Iz oblasti oralne hirurgije izvode se sledeće intervencije:

  • Ekstrakcija zuba
  • Ekstrakcija zaostalih korenova
  • Apikotomija
  • Ekstrakcija poluimpaktiranih i impaktiranih zuba
  • Frenulotomija jezika i usne
  • Preprotetska hirurgija (Nivelacija grebena)
  • Operacija cista i vilica

Možemo Vam pružiti sve vrste oralno-hirurških intervencija, od vađenja zuba do ugradnje implantata. Ponekad je potrebno uz pomoć male hirurške intervencije ukloniti patološki proces iznad obolelog korena zuba ili intervenisati na oboleloj gingivi. Takvu vrstu intervencija kao i komplikovano vađenje zuba obavljamo bezbolno, u lokalnoj anesteziji. U slučaju da ne postoji adekvatna dimenzija kosti za ugradnju implantata, pomoću podizanja poda sinusa i postavljanja zamenika za kost možemo stvoriti potrebne uslove.

Surgery
Surgery