Stomatološka ordinacija Dr. Nadica Vučić omogućava:

1. Plaćanje kreditnom karticom. Prihvatamo sledeće kartice: Dina, Maestro, Visa, Visa electron, Master card, American express, kartice Poštanske Štedionice.

2. Plaćanje čekovima gradjana bez kamate tako što se prvi ček naplaćuje odmah, a sledeći čekovi u narednim mesecima.

3. Gotovinsko plaćanje

4. Plaćanje preko računa- vrši se direktnom uplatom na račun ordinacije standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci.

5. Plaćanje putem administrativne zabrane- preko sindikata. Odobravamo plaćanje usluga putem administrativne zabrane na 12 mesečnih rata bez kamate. Lica koja žele plaćati naše usluge putem administrativne zabrane moraju biti u stalnom radnom odnosu. Lica zainteresovana za plaćanje stomatoloških usluga putem administrativne zabrane dužna su da prilikom plaćanja dostave ordinaciji sledeću dokumentaciju:
– fotokopija lične karte ( 2 primerka)
– overen i popunjen obrazac administrativne zabrane ( 4 primerka)
– izjava zaposlenog ( 4 primerka)
– popunjena blanko menica i menično ovlašćenje ( po 1 primerak)

Nadent payment