Dana 15.12.2017. i 16.12.2017. naši stomatolozi su prisustvovali Hands on kursu pod nazivom “Rotary Endo – Masinska obrada kanala”. Na kursu je bilo reči o primeni najnovijeg sistema Protaper next u mašinskoj endodonciji. Predavač kursa je bio prof.dr Goran Tosić.